Priser

 
Alle priserne på Lyngbydans.dk / Lyaf.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

   Når du via dit dankort køber et af følgende produkter:

   - Tilmelding til et hold (eller flere hold)
   - Venteliste
   - Passivt medlem
 
Sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet.
 

Kontingent:

Lyngbydans kører med en løbende abonnementsløsning. Dette betyder at når man er meldt ind sker trækningerne automatisk ind til man udmelder sig igen. Abonnementet betales via løbende træk den første hverdag i hver måned, undtagen juni, juli og august, med Dankort via tilmeldingssystemet her på hjemmesiden. Der vil senest 8 dage inden hver betaling blive udsendt en e-mail/sms, som fortæller hvor meget, der vil blive trukket fra det tilmeldte betalingskort.
 
 

Indmeldselse & Priser 

Alle priser er pr. person pr. måned.

   Indmeldelsesgebyr kr. 100,00 (Dette er en engangsbetaling, og skal kun betales igen hvis man har været udmeldt)
   Medlemskontingent for hold á 45 min. ugentligt, betales første hverdag i hver måned kr. 359,00 
   Medlemskontingent for hold á 60 min. ugentligt, betales første hverdag i hver måned kr. 465,00
   Prøvetimer er gratis.
 
   Korte hold: Der bliver mulighed for, i løbet af sæsonen, at oprette korte kurser.

Skulle en elev, mod forventning, komme i kontingentrestance, beklager vi ikke at kunne yde eleven undervisning før restance og kontingentbetaling er ført ajour.

Ved indmeldelse i løbet af sæsonen, betaler man fra den pågældende måned. 
 
Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.

Alle priser er per person. 

Rabatordninger:

Husstandsrabat 10% hvis flere fra samme husstand betaler kontingent. (Rabatten vil først gælde fra 2. person som tilmelder sig og har bopæl på samme adresse.)

Flerholdsrabat 10% fra og med andet tilmeldte hold.

Der ydes max. 10% rabat i alt, hvilket betyder at kun en rabatordning træder i kraft ad gangen.

Mulitihold-kort:

Ved deltagelse på 3 hold eller derover betaler det sig at købe et Multihold-kort, hvor efter deltagelse på yderligere hold er gratis.

Pris kr. 1.050,00 pr måned. Tilmelding kun på det specielle “Multihold” (klik på holdet) og skriv i kommentarfeltet hvilke hold du vil deltage på.  
 

Udmeldelse:

Ved udmeldelse fra hold betales indehverende og næste måned. Alle udmeldelser skal ske skriftligt til info@lyaf.dk.
 
Der tilbydes ikke refundering ved betalte events.
 
 

Nyheder

Instagram

Loading