Velkommen til Lyngby Dans - LYAF


Til alle medlemmer i Lyngby dans.


Indkaldelse til Generalforsamling

Torsdag den 18. marts 2021 kl. 18:00

Som følge af Covid-19 restriktionerne, er det desværre ikke muligt at holde generalforsamlingen som normalt. Derfor bliver generalforsamlingen afholdt som et onlinemøde.

Ved tilmelding på formand@lyaf.dk inden den 17. marts 2021, sendes link til onlinemødet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år

 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2020

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
  På valg er: Hans-Christian Jørgensen (modtager genvalg), Jesper Dalsgaard (modtager genvalg) og David Kastor Nielsen (modtager genvalg).

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
 1. Valg af 2 revisorer
 1. Valg af 1 revisorsuppleant
 1. Eventuelt

 

Program 2020 /2021


Programmet for den kommende sæson er nu online og kan ses her. Tilmeldingen er ligeså åben.
Husk at vores sæson begynder Mandag d. 10. august 2020. Kig forbi til en gratis prøvegang! 
-

Events & Arrangementer

Se kommende arrangementer under Events

 
-

Kontakt


Har du spørgsmål til programmet eller ønsker yderligere information, er du altid velkommen til at sende os en e-mail på info@lyaf.dk