Priser

 
Alle priserne på Lyngbydans.dk / Lyaf.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening. .

   Når du via dit dankort køber et af følgende produkter:

   - Tilmelding til et hold (eller flere hold)
   - Venteliste
   - Passivt medlem
 
   Sker det som en forud betaling for den periode der er angivet ved købet.
 

Kontingent:

   Kontingentet betales over 6 rater i månederne september, oktober, november, februar, marts & april. Første rate betales med Dankort via tilmeldingssystemet her på hjemmesiden. Senere rater betales automatisk – efter at vi har fremsendt mail til det enkelte medlem om at vi trækker næste rate på kontoen.
 
 

Indmeldselse & Priser 

Alle priser er pr. person.

   Indmeldelsesgebyr kr. 50,00
   Medlemskontingent for hold á 45 min. ugentligt, betales i 6 rater a kr. 470,00
   Medlemskontingent for hold á 60 min. ugentligt, betlaes i 6 rater a kr. 630,00
   Prøvetimer er gratis.
   Korte hold: Der bliver mulighed for, i løbet af sæsonen, at oprette korte kurser. Disse betales fra start f.eks. 10 gange for kr. 800,00

   Skulle en elev, mod forventning, komme i kontingentrestance, beklager vi ikke at kunne yde eleven undervisning før restance og kontingentbetaling er ført ajour.

   Ved indmeldelse i løbet af sæsonen, reduceres raterne svarende til den resterende sæson. Forfaldsdatoerne er dog stadig de samme, som ved sæsonstart.

Alle priser er per person. 

RABATORDNINGER:

   Sæsonrabat 5% ved betaling for hele sæsonen inden 1. oktober 2015

   Husstandsrabat 10% hvis flere fra samme husstand betaler kontingent. (Rabatten vil først gælde fra 2. person som tilmelder sig og har bopæl på samme adresse.)

   Flerholdsrabat 10% hvis man deltager på flere hold.

   Der ydes max. 10% rabat i alt. Dog regnes sæsonrabatten særskilt.

Mulitihold-kort:

   Ved deltagelse på 4 hold eller derover betaler det sig at købe et Multihold-kort, hvor efter deltagelse på yderligere hold er gratis.

   Pris kr. 1.500,00 pr rate. Tilmelding kun på det specielle “Multihold” (klik på holdet) og skriv i kommentarfeltet hvilke hold du vil deltage på. 
 

   Lyngbydans kan opkræve et gebyr på 1,45 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 0,70 kr.  pr. transaktion for 50.- og under.
 
   Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb.